"Heartful Farming"


En tilgang til jordbrug og dyrehold der er baseret på forbundetheden og en balance med den natur vi er en del af. En måde der afspejler et liv med respekt for alt andet liv - på deres præmisser.


En biodiversitetsform der tager hensyn til alt liv og derfor også "jordliv" (bakterier og mikroorganismer), da det er hele grundlaget for gode næringsrige afgrøder og en fortsat jordfertilitet. Dette koncept indebærer at der ikke pløjes, ikke  bruges kunstgødninger eller nogen former for gifte (pesticider og herbicider). Husdyr har først og fremmest til opgave at bidrage med en øget jordfertilitet og biobalance (ift skadedyr mv)

Det er et forsøg på at bruge de udviklede strategier og teknikker inden for "Permakulturen" (imitere naturen) til at genoprette en ødelagt og nedslidt jord. Dernæst om muligt at bevæge sig mod den næsten ultimative jorbrugspraksis kaldet "Natural Farming" (at blive del af naturen). Samtidig her med udvikles en forbundethed med planter og dyr. "Oneness" (alt er forbundet).


"Permakultur" og "Natural Farming" har mange steder bevist, at det er muligt at producere store mængder af vitaminrige afgrøder der overgår det såkaldte "fossilt-baserede landbrug" (enheder/areal). Nok så interessant hvor jorden også samtidig forøger sin fertilitet og som fastholder et rent grundvand. 


Hvad er Permakultur?:

Permakultur stammer fra sammenskrivningen ”Permanent Agriculture” (Permaculture) og angiver en praksis hvor man i sit jordbrug ikke som nu forringer jorden men hele tiden forbedrer den og i brugen faktisk øger frugtbarheden. Principperne for permakultur går på at imitere og arbejde MED ”naturen” og naturlige processer i stedet for at ”tvinge” naturen som vi vil.


Biodiversitet er her et middel til en natur i balance og derfor går det ikke alene på de enkelte planter eller dyr som individer men der ses især på relationen mellem dem. Ved biodiversiteten forstår man derfor en slags systemdesign hvor man i modsætning til monokulturer (meget af lidt) udvikler en balanceret sameksistens (lidt af meget). Man definere det ofte i 3 dele – planter, dyr og mennesket.


Planter og planteverdenen, dyr og dyreverdenen består af et utal af arter som hver især i sig selv er interessante, men som også gennem deres nytteværdi for andre planter og dyr er meget vigtige. Der er mange samhørighedsaspekter og relationer mellem dyrene og planterne.

Konceptet er udviklet i Australien af en forsker og videnskabsmand der hedder Bill Mollison (1928-2016) .


Konsekvens:I et balanceret jordbrug og dyrehold er der ikke brug for kunstgødning for hhv dyr og planter afgiver nok gødning (mineraler) og i en afstemt form til at øvrige afgrøder kan vokse og indeholde alle mineraler. I et balanceret jordbrug er der heller ikke brug for plantegifte for den såkaldte ukrudt er et resultat af en jord i ubalance. Den såkaldte ukrudt er som oftest  planter som inviterer sig selv når jorden er i ubalance og ofte kender vi slet ikke de faktiske betydninger af disse ukrudtsplanter, indikatorplanter, regenereringsplanter, jordløsningsplanter mv. Endelig er der i et balanceret jordbrug slet ikke brug for gifte mod skadedyr da man i permakulturen ser dette som en mangel på ”naturlige fjender” og i stedet for hjælper med at introducere flere af de dyrearter som er de "naturlige fjender" (som ville være der hvis diversiteten er tilstrækkelig stor) og det er så en udfordring at ”anskaffe” ”beboelse” for flere ”naturlige fjender”. (eksempelvis at få ænder der spiser snegle i stedet for at bruge gift mod snegle)


Jord:Det vi mennesker kan gøre er alene at skabe en god jord og dermed vækstbetingelser for vore planter. Det er jorden og ikke os der dyrker planterne. Der findes i jorden bakterikulturer og mikroorganismer som har den funktion at omforme jordens mineraler til en form der kan optages af planterne og herved sikre gode sunde mineralrige planter. Det er en hel fundamental proces hvor jordens bakterier og mikroorganismer faktisk gør alt hvad de kan for at hjælpe den enkelte plante idet de til gengæld fra planterne får sukkerstoffer og protein som de lever af. Det er bevist at der er svampesporer der transportere visse mineraler over selv meget lange afstande til planter for bytte med disse sukkerstoffer.

Noget andet nok så interessant så viser det sig nu i den seneste forskning at de bakteriekulturer som sikrer mennesker både mental og fysisk sundhed er helt identiske med dem vi finder i jorden.


Links (for mere fyldestgørende definitioner og forklaringer):

https://permaculture.org

https://permaculture.org.uk/

https://www.permaculture.co.uk/

https://www.geofflawtononline.com/

 

Practical and Ethical Principles for "Natural Farming" (Fukuoka - Korn):

Practical (Fukuoka):

1.No Tilling (no plowing)

2.No Chemical fertilizer or prepared compost

3.No Herbicides

4.No Pesticides

 

Ethical-summary (Larry Korn):

1.View the world as a unified, interconnected whole

2.Respect all creatures and allow them an equal opportunity to thrive

3.Protect nature's ability to replenish itself

4.Value and encourage diversity

5.care for your home

6.Take only what you need and never take it all

7.Use and recycle everything, create no waste

8.Live with a spirit of tolerance, humility and gratitude.