Gården

2015: Markerne var op til 2015 (hvor jeg købte gården) brugt i et typisk industrielt landbrug med kunstgødning, pesticider mv., dyb pløjning, tunge maskiner. Man talte om "sandstorme" og uden helt at forstå at denne form for landbrug gør at den værdifulde  humusjord  forsvinder med vinden (og regnvandet). Når man gravede huller i marken var der sjældent en orm at finde.


Bemærk den store forskel mellem jordniveauet på den uberørte jord  og jorden som har været brugt til landbrugsafgrøder. Hvor er al den jord blevet af mon? (sandstorme,erosion mm ...)

2015-17: "Regenereringsprocessen" - to vækstsæsoner alene med biomasse planter og grøngødningsplanter og hvor de bare fik lov at kompostere i løbet af vinteren. Der blev brugt mere end 20 forskellige plantesorter (bla.a. TerraLife-øko fra Hunsballe). Formålet med det var at få liv i jorden igen, hvor de mange mikroorganismer igen kan kaldes til live - og på arbejde. Det andet år tilføjede jeg en øko rug (norsk svedjerug) for herved at optage de mineraler mv som blev frigjort ved komposteringen af grøngødnings-planterne.  Derfor har rug været en hovedafgrøde i den 3. vækstsæson - samt en masse grøngødningsplanter fra frø fra de sidste par år.

Allerede efter det første år var der ikke længere stående vand på marken da jorden nu kunne absorbere den pga ny porøsitet. De første par år mange vildbier og insekter, flere fugle om vinteren og nu igen orm i jorden - og tid for muldvarpen til at lave luftighed i den kompakte jord.

2018 og 2019: Grise og køer har været roteret  på de fleste marker. Jorden har været relativ god til at holde på fugten i en tør sommer (18) 

Indiske Løbeænder til sneglebegrænsning. De skal jo bade så en halv IBC tank fungerer fint. Efter ca en uges tid skal det skiftes for så er det ændret fra at være rent vand til at være gødningsvand - ænderne nyder at kombinere bad og toiletbesøg.

De to dexter køer Nellie og Maren er venlige og meget effektive til at konvertere grønt til kompost... Denne type køer er meget små, og hårdføre.

De to uldgrise (Mangelitze) Gurli og Gudrun. Traktoren er solgt og nu udgør de den kombinerede plov-harve og gyldespreder. De bliver flyttet fra sted til sted i en mobil indhegning og hvor de forbereder jorden for kommende afgrøder. I modsætning til "maskinerne" så spreder de ikke "ukrudtet" men spiser det. (en brugt IBC tank udgør grisehuset)

Her det mobile hønsehus

Høns. Meget venlige høns og gode til at klare skadelige insekter mellem frugttræerne. (og spise ormelarver fra kokasserne så man undgår fluerne)

Vore katte - klarer indtil videre fint at vi ikke får mus og andet uheldigt indenfor i stalden.

Jackie hører også med i fortællingen her selvom hun nu desværre ikke er med os mere. I maj måned måtte vi sige farvel til vores bedste ven gennem (kun) 6 år. Vi håber du har det sjovt med at holde himlens fugle flyvende...og måske også støder på nogle muldvarper - hvem ved. Vi savner dig Jackie!